Autor: Bos Sławomir / 26.01.2021 Wyświetleń: 2723

20 lat nieprzerwanych sukcesów

"Baranowski Team" lotują na najwyższym poziomie już od kilkunastu lat zdobywając wiele Mistrzowskich Tytułów na szczeblu Oddziału, Okręgu, Rejonu i Mistrzostw Polski. Już w 2016 r zdobyli tytuł IV-ce Mistrza Polski w kat „Gołębie Młode” z wynikiem 957,56 pkt oraz tytuł I Przodownika w kat „B” z wynikiem 53,84 coef.

Wyniki w sezonie 2020:

Region VII Wschód

Kat „A” – 7 poz.   

Kat. „B” – 5 poz.

Kat „C” – 11 poz.

Kat „D” – 2 poz.

Kat „GMP” – 2 poz.

Kat „INTER” – 3 poz.

Kat „AS” – 3 poz.

Kat „MP – Młode” – 4 poz.

 Okręg 2020

Kat „A” Mistrz – 1 – 129,81

Kat „B” I vicemistrz – 2 – 105,39

Kat „C” – 4 pozycja – 246,53

Kat „D” – I Vicemistrz – 2 – 481,73

Kat „AS” – I Vicemistrz – 3 – 66,33

Kat „GMP” – I Vicemistrz – 2 – 1858,71

Kat „MP – Młode” I Vicemistrz – 2 – 946,39

Lotniki

A – 7 poz.

B – 1 i 5 poz.

M – 9 i 10 poz.

Dorosłe 1:0 – 5 poz.

               0:1 – 2 i 3 poz.

Roczne 0:1 - 2,3,5,8 i 9 poz.

Lotnik Młode 4 poz. 

Wyniki 2019:

- I przodownik Okręgu kat A
- Mistrz Okręgu kat B
- Mistrz Okręgu Kat D
- Mistrz Okręgu kat Intermistrzostwo
- V-ce Mistrz Okręgu kat Młode
- II V-ce Mistrz Okręgu kat Młode
-
Mistrz Okręgu kat DERBYDERBY

Region VII WSchód
II V-ce Mistrz kat B
V-ce Mistrz kat D
1 Przodownik kat Intermistrzostwo
V-ce Mistrz kat Derby
2 i 4  Przodownik kat Młode

Oto wyniki osiągnięte przez nich w sezonie 2018:

Wyniki 2018

Wyniki na szczeblu Mistrzostw Polski 2018:

Kat "Młode GMP" - II v-ce Mistrz
GMP - 15 przodownik
Kat "A" - 6 przodownik
Kat "B" - 13 przodownik

Mistrzostwo PZHGP VII Region Wschód:

Kat. A Mistrz coef. 43,85
Kat. B II vice Mistrz coef. 68,88
Kat. C III przodownik coef. 138,01
Kat. D II vice Mistrz coef. 250,74
GMP I vice Mistrz 1876,48 pkt
Intermistrzostwo I vice Mistrz 190,787 pkt
Mistrzostwo gołębie młode – Mistrz 957,66 pkt
Lotniki Młode 4 konk. I , II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XI
Lotniki kat. A VII, VIII, XI
Lotnki kat. samice dorosłe I, V, XI
Samice roczne I, IV

 Mistrzostwo PZHGP Okręg Warszawa:

Kat. A Mistrz coef. 43,85
Kat. B Mistrz coef. 68,88
Kat. C Mistrz coef. 138,01
Kat. D Mistrz coef. 250,74
GMP Mistrz 1876,48 pkt
Intermistrzostwo  Mistrz 190,787 pkt
Mistrzostwo gołębie młode – Mistrz 957,66 pkt
Lotniki Mołode 4 konk. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV
Lotniki kat. A II, III, III, V
Lotniki kat. B IV, V
Lotniki kat. C V
Lotniki kat. D. I, II, III, IV, V
Lotnki kat. samice dorosłe I, IV, VIII, X, XV
Samice roczne I, II

 Mistrzostwo PZHGP Oddział Łochów:

Mistrz gołębie dorosłe
Mistrz gołębie młode
Mistrz kat. A, B, C, D, GMP, Supermistrzostwo 4- krotni mistrzowi Polski w jednym sezonie 2017 !!!!!     Historyczny wynik braci Baranowskich - Pawla i Roberta.

To co osiągnęła w sezonie 2017 hodowla braci Baranowskicniewątpliwie przejdzie do historii polskiego sportu gołębiarskiego i raczej długo nie zostanie powtórzona.

W 2017 mogą poszczycić sie tytułami:

Mistrz Polski Kat. „B”-  35,58 coef
Mistrz Polski Kat. „GMP”- 1885,68 pkt
Mistrz Polski Kat. Intermistrzostwo -125,031 coef
Mistrz Polski Kat. „GMP-MŁODE” – 958,19 pkt