Pierzenie z firmą Rohnfried

Tekst zlecony Jak to się pięknie mówi: po meczu jest się znowu przed meczem. Odnosząc to powiedzenie do naszych gołębi pocztowych trzeba byłoby powiedzieć,...
 3886 [ read all ]